Archive by Author

Dags för årsmöte i Fajk

29 Apr

Hej medlem i Fajk!

Välkommen till ett nytt årsmöte i Fajk (Föreningen för anordnandet av journalistiska knytkonferenser), det tredje i föreningens historia.

Vi ses den 14 maj klockan 18.00 och pratar om Fajk och kommande år. Platsen för mötet är: Kristinehovsgatan 5B i Hornstull i Stockholm (obs! egen ingång på baksidan av huset, alltså inte genom huvudingången, hittar du inte så ring Jens Finnäs på 076 901 7438).

Vill du ta upp något under årsmötet eller är intresserad av att kandidera till styrelsen? Mejla till foreningenfajk@gmail.com

Vi söker även en en valberedare och känner du dig manad så hör av dig!

Preliminär dagordning för kvällen:
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
5. Mötets utlysning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Styrelsens ekonomiska rapport
9. Revisorns berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
13. Val av revisor
14. Val av valberedare
15. Information om verksamheten
16. Övriga frågor

Hoppas att vi ses den 14:e maj!

Hälsar styrelsen,

Miriam Olsson Jeffery, Leonard Wallentin, Kristofer Sjöholm, Gitta Wilén, Jens Finnäs, David Hall, Lotta Holmström, Yasmin El Rafie, Ronnie Ritterland och Gunnar R Johansson.

———————————————————————-

Fajk (Föreningen för anordnandet av journalistiska okonferenser) bildades hösten 2011 för att arrangera en ”knytkonferens” om journalistrollen i förändring, Trollen och rollen. 2012 följde vi upp med Himmel och helvete och 2013 fick Fajk-konferensen ett mer bestående namn Fajkon, då med temat källkritik. Dessutom har vi arrangerat Sveriges första journalistiska hackaton, Fajkhack, i samarbete med Södertörns högskola, och en serie ”Hacks and hackers”-träffar i Stockholm.