Archive by Author

Nu kan du anmäla dig till Fajhack 2014!

6 Mar

Nu tar vi emot anmälningar till Fajhack 2014! Den 10 – 11 maj hackar vi valet. Läs mer om Fajkhack här, och anmäl dig i formuläret här nedanför. Sista anmälningsdag är den 25 april.

Fristående länk till formuläret: http://bit.ly/fajkhack14

Nu kan du anmäla dig till Himmel och helvete!

25 Okt

Här anmäler du dig, gör det redan nu, förra året tog biljetterna slut!

Årets journalistiska knytkonferens: Himmel & helvete

18 Okt

Nu är det dags för knytkonferens igen! Lördagen den 24 november ses vi i källaren under Bonnierhuset på Torsgatan i Stockholm för en heldagskonferens om journalistik i en föränderlig medievärld.

Medieföretag i kris. Journalistikens död. Eller har det aldrig varit ett bättre och öppnare klimat än nu, där alla kan göra sin röst hörd? Är allt kört eller väntar himlen runt hörnet? Halva konferens ägnar vi åt domedagsprofetiorna, och andra halvan åt framtidsoptimismen.

Himmel och helvete är ett gräsrotsarrangemang, och bygger på att vi är många som hjälps åt med arrangemanget. Intresserad av att hjälpa till? Kontakta oss på foreningenfajk@gmail.com, eller säg till på eventsidan på Facebook!

Fajk.nu ligger nere, tillfällig blogg här!

18 Okt

Något har gått rejält snett med vår hemsida, fajk.nu. Här ligger en kopia av bloggen, till vidare.

Seger-pärlplattan

16 Maj

På allmän begäran: Här är seger-pärlplattan som delades ut som pris i hackatonet den 5 – 6 maj.

Här är alla bidragen från helgen

7 Maj

Team Lärarnas Tidning+TV4

Länk: http://skolkarta.foraldraforum.eu/
I laget:
David Hall, David Henriksson, Lotta Holmström, Niklas Arevik.

Vad?

1. Nyhet
Könsfördelningen i Stockholms skolor blir allt mer ojämn. Flickorna dominerar i attraktiva innerstadsskolor medan pojkarna är i majoritet i förortsskolorna med lägst betygssnitt.

2. Visualisation
En karta som visar Stockholms gymnasieskolor uppdelade efter könsfördelning på eleverna.Kartan visar även skolornas snittbetyg, föräldrarnas utbildningsnivå samt andel elever med utländsk bakgrund.

3. Webbtjänst
En möjlighet för besökaren att botanisera bland Stockholms gymnasieskolor och få en bild av resultat och elevsammansättning.

Metod?

Data har hämtats från Stockholms stads enhetsdatabas med hjälp av Ruby-skript som sedan laddats in i en lokal databas efter konvertering av koordinater från RT90 till WGS84. Data från Skolverkets databas Siris har hämtats dels som kalkylblad och dels genom att screenscrapa webbsidor och detta har också laddats in i samma databas. Dessa har sedan manuellt mergats för att sedan laddas in i Google Fusion Tables där vi modifierat kartvisualiseringen till att visa olika parametrar i kartvyn samt vid klick på en enskild skola.

För att åskådliggöra nyheten åkte vi till Kista gymnasium, en av skolorna med lägst betygssnitt, samt till Victor Rydberg Jarlaplan, en av skolorna med högst snitt, och filmade. Vi spelade in en telefonintervju med en elev på Victor Rydberg, som vi hittade via Facebook. Detta sammanfogades till ett videoklipp med hjälp av Final Cut pro.
Vi skrev en artikel som presenterade nyheten.

Sajten byggdes i WordPress med en modifierad version av standardtemat Twenty Eleven. Vi reggade domänen skolkarta.se, men tyvärr hann registreringen inte slå igenom i tid till presentationen.

Datat tillgängliggjordes med hjälp av Google Spreadsheet.

Team SvD

Länk:  http://www.funkardet.se/fajkhack/
I laget:
  Simon Larsson, Jenny Alvén, Peter Grensund, Mark Malmström, Johan Silfversten Bergman

Vad?

Var bor de med bäst ränta och hur ser det ut där de bor? Vilka val har de gjort och vilka faktorer spelar in för att få en bra ränta. Vad händer när vi kombinerar användargenererad data med offentlig data?

Metod?

Vi anpassade all data mot Stockholms stadsdelar i Google docs och Excel, sorterade och skalade bort. Ett stort jobb bestod i att mappa postnummer och valdistrikt mot stadsdelar. För databaskörningar av räntekartan för att tex få fram populäraste bank och bindningstid använde vi oss av Tableau desktop. För att räkna ut procentandelar på stadsdelsnivå använde vi Excel. För att skapa den grafiska formen har vi använt Illustrator.

Team Aftonbladet International

Länk: http://bloggar.aftonbladet.se/fajk/test/
I laget:
Kristina Edblom, Lukas Hansson, Andreas Kjensli Knudsen (frilans, Norge), Esa Mäkinen (Helsingin Sanomat, Finland)

Vad?

En interaktiv karta över Stockholms förskolor, betygsatta efter fem kvalitetskriterier.

  • Här är Stockholms bästa skolor – och sämsta.
  • Här är förskolorna med längst köer – en tjänst med journalistiskt värde som dessutom intresserar alla småbarnsföräldrar på jakt efter en förskoleplats.
  • Vår karta visar tydligt att de bästa skolorna är centrerade till innerstaden, den ger också specifik information om 586 förskolor.

Vi vill granska dagiskaoset: Varför har Södermalm flest köande per förskoleplats samtidigt som det finns flest platser per barn i åldern 1–5? Vad har valfrihetssystemet fått för konsekvenser på köerna?

Metod?

We combined these two datasets using Excel and Access. Then we calculated index on five values: Queue length to children ratio (popularity), How big the groups are (Children to avdelningar ratio), How many workers per children, Andel Behoriga Larare and the ranking from survey-question ””Jag Ar Som Helhet Nojd Med Mitt Barns Forskola””. (Im pleased with with kids kindergarden)

When the index was ready, we looked at which pre-schools were the most popular, based on the parameters.

Team Sveriges Radio

Länk: http://jensfinnas.com/fajkhack/skolgranskning/
I laget:
Jens Finnäs, Ronnie Ritterland, Liv Widell, Yasmine El Rafie, Daniel Stintzing

Vad?

 ”Att fostra en moderat”

På Enskilda gymnasiet är varannan elev moderat. Men så är det här också den perfekta stormen. Det är en friskola, nästan alla föräldrar är högutbildade och elever har svenk bakgrund.

I en annan del av stan ser det ut precis tvärtom. Det här är historien om hur en politisk identitet skapas.

Metod?

Vi har samkört Stockholms stads data om nöjdhetm med resultatet av  skolvalet för att få ut profiler på eleverna partipolitiska tillhörighet. Hur fostras en moderat och hur fostras en rödgrön idealist i förhållande till föräldrarnas bakgrund, stadsdel och beroende på vilken skola eleverna går i.

För att få fram positiva och negativa korrelationer har vi har labbat med data som:

  • elevernas nöjdhet om skolor
  • antal elever
  • antal deltagande elever i skolvalet
  • lärarnas behörighet
  • elevernas etniska bakgrund

Team SVT Pejl

Länk: https://fw.naetet.se/fordomsquiz/ (Login: fajk Lösen: hackhack)
Presentation: http://fajk.nu/2012/05/06/team-svt-pejl-fordomsquiz/
I laget: Anton Blomberg, Daniel Lapidus, Johan Robertsson, Susan Ritzén, Kristofer Sjöholm.

Vad?

Vi har gjort en fördomsquiz om Stockholm och dess invånare. Besökarna kan testa sina kunskaper om Stockholm och lära sig nya saker. Vi har lagt fokus på saker som sticker ut och överraskar eller som visar på viktiga aspekter av skillnaderna mellan Stockholms stadsdelar.

Metod?

Vi jobbat med Google Docs för datalagring, Django som webbramverk, diverse olika JavaScript-bibliotek (D3 m fl).

För databehandling har vi använt mest Google Docs och Excel. För grafik Photoshop och Illustrator.

#fajkhack: This was the outcome of Sweden’s first journo hack

7 Maj

#fajkhack

On the 5-6th of May almost 30 Swedish journalists, developers and graphical designers met – supported by Knight-Mozilla Open News – to hack open data from the city of Stockholm. These are the five hacks they did.

Team Lärarnas Tidning+TV4

Link: http://skolkarta.foraldraforum.eu/
Presentation: http://fajk.nu/2012/05/06/team-lararnas-tidningtv4-de-nya-flickskolorna/
Team:
David Hall, David Henriksson, Lotta Holmström, Niklas Arevik.

News story
The gender distribution in Stockholm schools are becoming more unequal. The girls dominate in prime inner-city schools, while boys are in majority in the suburban schools with grades below average.

Visualization
A map showing the Stockholm high schools broken down by gender composition of the pupils. The map also shows schools’ average scores, parental education levels and the percentage of pupils with foreign backgrounds.

Web service
An opportunity for visitors to browse among Stockholm’s high schools and get a picture of student performance and composition.”

Team SvD

Link: http://www.funkardet.se/fajkhack/
Presentation:  http://fajk.nu/2012/05/06/team-svd-har-ar-ranterejsets-vinnare/
Team:
  Simon Larsson, Jenny Alvén, Peter Grensund, Mark Malmström, Johan Silfversten Bergman

Our team wanted to find out what kind of patterns we would find by combining crowd sourced mortgage rates from SvD.se’s readers with data from Stockholm Municipality. Do well educated or people with high income tend to have a better mortgage rate for example?

Team Aftonbladet International

Link: http://bloggar.aftonbladet.se/fajk/test/
Presentation: http://fajk.nu/2012/05/06/team-aftonbladet-international-stockholms-basta-och-samsta-dagis/
Team:
Kristina Edblom, Lukas Hansson, Andreas Kjensli Knudsen (frilans, Norge), Esa Mäkinen (Helsingin Sanomat, Finland)

We used Open Stockholm data to compare local preschools. We mashed up two datasets: information on preschools from Open Stockholm and information on queues we scraped from Stockholm City web page. We made an index out of these that compared five different aspects of prescools in Stockholm.

Then we made a list of best and worst preschools, based on this index. With the help of Artilect, we also made an interactive visualization of the best and worst kindergardens in Stockholm, on a color scale from green (best) to red (worst) The map-icons were colored according to the ranking of the kindergarden.

Team Sveriges Radio

Link: http://jensfinnas.com/fajkhack/skolgranskning/
Presentation: http://fajk.nu/2012/05/06/team-sr-sa-fostras-en-moderat/
Team:
Jens Finnäs, Ronnie Ritterland, Liv Widell, Yasmine El Rafie, Daniel Stintzing

Our hack has been based on the school elections of 2010 where pupils from the age  of 13 to 19 participated. We looked into the question on how background data effected the results.

Our source were the Stockholm municipality open database and the education ministry databas containing the election results and background data of the parents background, educational level and if immigrated to Sweden or not.

When merging the collected data our conclusion were that it was anobvious correlation between educational level, immigration and the inclinationto vote. The schools with less pupils of foreign background tended to vote forthe liberals.

Team SVT Pejl

Link: https://fw.naetet.se/fordomsquiz/ (Login: fajk Pswd: hackhack)
Presentation: http://fajk.nu/2012/05/06/team-svt-pejl-fordomsquiz/
I the team: Anton Blomberg, Daniel Lapidus, Johan Robertsson, Susan Ritzén, Kristofer Sjöholm.

We have made a Stockholm Quiz based on thier local data on different districts in Stockholm. It shows data in a fun and new way and get people in Stockholm to learn about things that they didn´t know before. We used peoples prejudices on the different districts of Stockholm to catch their attention and get people in the game.

We used Python and Django av programming languages and JavaScript for the presentation (mainly D3). For the hack we made it quick and easy by using Google Spredsheat as data layer.

Här är vinnarna

6 Maj


Pris för bästa visualisering

Pris för bästa journalistiska tjänst

Pris för bästa nyhet

Södertörns högskolas särskilda pris

Team Lärarnas tidning/TV4: De nya flickskolorna

6 Maj

Till tjänsten: skolkarta.foraldraforum.eu

Team Aftonbladet international: Stockholms bästa och sämsta dagis

6 Maj